Stichting-Normering-Arbeid

Ridderkerk, juni 2015

EXCELLENCE Security B.V. krijgt hiermee objectief bevestigd dat haar administratie en het vastleggingen volledig voldoen aan alle eisen die de Stichting Normering Arbeid stelt aan (onder)aannemers van werk.

De NEN 4400-1 certificering garandeert dat EXCELLENCE Security haar administratie op orde heeft en tijdig de loonheffingen en omzetbelasting afdraagt. Ook verzekert de NEN 4400-1 certificering dat alle eigen medewerkers van EXCELLENCE Security, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Dit behoedt opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting. En voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft als onderdeel van de audit de personeelsadministratie, loonadministratie en financiële administratie van EXCELLENCE Security gecontroleerd. Ook zijn  dossiers bestudeerd.

Een onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van malafide ondernemingen.